Program

Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 20 września 2019 roku
09.00–09.50
Sesja 1. Reumatoidalne zapalenie stawów
Przewodniczący: Marek Brzosko, Sławomir Jeka, Włodzimierz Samborski
  09.00–09.15Postępowanie przedoperacyjne u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych immunosupresyjnie
  Marek Brzosko
  09.15–09.30Optymalizacja leczenia biologicznego w RZS zgodnie z treścią Programu Lekowego
  Sławomir Jeka
  09.30–09.45Pacjent z MIZS kończy 18 lat — czy można rozpoznać RZS?
  Violetta Opoka-Winiarska
  09.45–09.50Dyskusja
  09.50–10.40
  Sesja 2. Spondyloartropatie zapalne
  Przewodniczący: Mariusz Korkosz, Violetta Opoka-Winiarska, Piotr Wiland
   09.50–10.05Zmniejszenie dawki lub zwiększenie odstępu w podawaniu leków biologicznych u chorych na zapalne spondyloartropatie
   Piotr Wiland
   10.05–10.20Łuszczycowe zapalenie stawów — czy można uwolnić pacjenta od niesprawności
   Włodzimierz Samborski
   10.20–10.35Czy możliwe jest wykorzystanie badań genetycznych w rozpoznawaniu, prognozowaniu przebiegu i odpowiedzi na leczenie w osiowej spondyloartropatii
   Mariusz Korkosz
   10.35–10.40Dyskusja
   10.40–11.00Przerwa na kawę
   11.00–12.10
   Ceremonia Otwarcia Krajowych Spotkań Reumatologicznych
    11.00–11.10Przywitanie zaproszonych gości i uczestników
    11.10–11.15Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
    11.15–11.20Wystąpienie Prezesa i Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
    11.20–11.40Wystąpienia Zaproszonych Gości
    11.40–11.50Wręczenie dyplomów za najlepiej zdany Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie reumatologii
    11.50–12.10Wykład inauguracyjny. Zmieniające się oblicza reumatologii
    Eugeniusz Kucharz
    12.10–12.15Przerwa
    12.15–13.20
    Sesja 3. Toczeń rumieniowaty układowy i inne wybrane układowe choroby tkanki łącznej
    Przewodniczący: Otylia Kowal-Bielecka, Maria Majdan, Lidia Rutkowska-Sak
     12.15–12.30Ukierunkowane narządowo zalecenia postępowania w toczniu rumieniowatym układowym — aktualizacja EULAR 2019
     Maria Majdan
     12.30–12.45Postępy w leczeniu twardziny układowej

     Grant firmy Boehringer Ingelheim


     Otylia Kowal-Bielecka
     12.45–13.00Zespół Stilla na podstawie własnych obserwacji
     Małgorzata Wisłowska
     13.00–13.15Glikokortykosteroidy w leczeniu układowych chorób tkanki łącznej
     Maria Rell-Bakalarska
     13.15–13.20Dyskusja
     13.20–14.00Lunch
     14.00–14.50
     Sesja satelitarna firmy Roche. Jak lek RoActemra zmienił leczenie chorób autoimmunologicznych w ciągu 10 lat?

     Przeszłość „10 lat doświadczeń”
     Sławomir Jeka 

     Teraźniejszość „Czy po 10 latach wiemy już wszystko?”
     Mariusz Korkosz

     Przyszłość „Odpowiedni lek, odpowiedni pacjent, odpowiedni czas — spersonalizowana terapia w RZS
     Przemysław Kotyla

     Podsumowanie i zamknięcie sesji
     Marek Brzosko

      14.50–16.10
      Sesja 4. Choroba zwyrodnieniowa stawów
      Przewodniczący: Eugeniusz Kucharz, Bożena Targońska-Stępniak, Małgorzata Wisłowska
       14.50–15.05Optymalizacja leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów — czy jest możliwa?
       Piotr Ligocki
       15.05–15.20Przegląd aktualnych zaleceń leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów
       Bożena Targońska-Stępniak
       15.20–15.35Leczenie dostawowe choroby zwyrodnieniowej stawów
       Wojciech Romanowski
       15.35–15.50Skuteczność kliniczna krystalicznego siarczanu glukozaminy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego — najnowsze doniesienia
       Eugeniusz Kucharz
       15.50–16.05Nowa opcja terapeutyczna w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
       Włodzimierz Samborski
       16.05–16.10Dyskusja
       16.10–16.40
       Sesja satelitarna firmy Novartis. Blokada IL-17 — jako mechanizm przywrócenia sprawności pacjentom z PSA oraz z AS
       Przewodniczący: Mariusz Korkosz
        16.10–16.20HOT NEWs: Cosentyx w leczeniu osiowej postaci ŁZS — wyniki badania MAXIMISE
        Sławomir Jeka
        16.20–16.30Praktyka kliniczna a wyniki badań naukowych — czy możemy pacjenta z ŁZS uwolnić od głównych objawów choroby?
        Bogdan Batko
        16.30–16.40Sprawność pacjenta z ZZSK — jak osiągnąć dziś i utrzymać jutro? — doświadczenia kliniczne z lekiem Cosentyx
        Jerzy Świerkot
        16.40–17.05Przerwa na kawę
        17.05–17.40
        Sesja 5. Reumatyzm tkanek miękkich
        Przewodniczący: Anna Kuryliszyn-Moskal, Włodzimierz Samborski
         17.05–17.20Zastosowanie termoterapii w chorobach układu ruchu
         Włodzimierz Samborski
         17.20–17.35Reumatyzm tkanek miękkich — wybrane problemy terapeutyczne
         Piotr Kalmus
         17.35–17.40Dyskusja
         17.40–18.00Sesja satelitarna firmy Teva. Druga strona MEDALu czy renesans koksybów?
         Przemysław Kotyla
         18.00–18.50
         Sesja 6. Zapalenia stawów w przebiegu chorób infekcyjnych
         Przewodniczący: Brygida Kwiatkowska, Hanna Przepiera-Będzak, Zbigniew Zdrojewski
          18.00–18.15Zapalenie stawów w przebiegu boreliozy
          Zbigniew Zdrojewski
          18.15–18.30Kwalifikacja do leczenia immunosupresyjnego i terapii innowacyjnych chorych z infekcją HCV i HBS oraz z chorobami limfoproliferacyjnymi
          Brygida Kwiatkowska
          18.30–18.45Zapalenia stawów w przebiegu zakażenia HIV
          Hanna Przepiera-Będzak
          18.45–18.50Dyskusja
          Sobota, 21 września 2019 roku
          09.00–09.35
          Sesja 7. Standardy i rekomendacje diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych u dzieci
          Przewodniczący: Elżbieta Smolewska, Zbigniew Żuber
           09.00–09.15Rekomendacje ACR 2019 leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
           Elżbieta Smolewska
           09.15–09.30Powikłania MIZS problem na całe życie
           Zbigniew Żuber
           09.30–09.35Dyskusja
           09.35–10.05
           Sesja satelitarna firmy MSD. Nowe doniesienia, powracające problemy i propozycje postepowania w reumatologii

           09.35–09.50 Współczesne metody służące porównaniu skuteczności leczenia biologicznego w ŁZS
           Marek Brzosko

           09.50–10.05 Spondyloartropatie i powszechnie występujące objawy pozastawowe w codziennej praktyce klinicznej — propozycja postępowania
           Sławomir Jeka

            10.05–10.55
            Sesja 8. Krystalopatie
            Przewodniczący: Przemysław Kotyla, Jerzy Świerkot
             10.05–10.20Dna moczanowa — nowe oblicze starej choroby
             Przemysław Kotyla
             10.20–10.35Diagnostyka i leczenie dny rzekomej (chondrokalcynozy)
             Anna Kotulska–Kucharz
             10.35–10.50Wykład sponsorowany firmy KRKA. Dna moczanowa — nowoczesna strategia leczenia ukierunkowana na cel
             Ewa Stanisławska-Biernat
             10.50–10.55Dyskusja
             10.55–11.05Przerwa na kawę
             11.05–11.55
             Sesja 9. Zespoły paranowotworowe w reumatologii
             Przewodniczący: Piotr Głuszko, Marzena Olesińska
              11.05–11.20Zespoły paranowotworowe w materiale Kliniki Reumatologii NIGRR
              Piotr Głuszko, Krzysztof Bonek
              11.20–11.35Paranowotworowe zespoły reumatyczne
              Marzena Olesińska
              11.35–11.50Zespoły paraneoplazmatyczne — czy naprawdę sprawiają trudności diagnostyczne
              Jerzy Świerkot
              11.50–11.55Dyskusja
              11.55–12.15Sesja satelitarna firmy UCB. Leczenie Certolizumabem Pegol chorób zapalnych stawów z uwzględnieniem wybranych sytuacji klinicznych u kobiet w okresie rozrodczym
              Maria Majdan
              12.15–13.30
              Sesja 10. Leki biopodobne i terapie innowacyjne w reumatologii
              Przewodniczący: Marek Brzosko, Sławomir Jeka, Włodzimierz Samborski
               12.15–12.45Sesja satelitarna firmy Pfizer. Jak innowacja zmienia praktykę kliniczną w leczeniu RZS

               Zmiany w programie lekowym B.33, leczenie RZS
               Marcin Stajszczyk

               Wybór optymalnej sekwencji leczenia pacjentów z RZS — doświadczenia własne
               Bogdan Batko

               12.45–13.15Sesja satelitarna firmy Sandoz. Dobór leku anty-TNF u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Wytyczne i praktyka
               Jerzy Świerkot
               13.15–13.30Sesja satelitarna firmy Eli Lilly. Olumiant w programie lekowym
               Sławomir Jeka
               13.30–14.30
               Sesja 11. Prezentacja doniesień naukowych
               Przewodniczący: Stanisław Sierakowski, Eugeniusz Kucharz
                13.30–13.40Metylacja promotora genu deiminazy peptydyloargininowej typ-4: bardzo wczesny regulator aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów
                Bogdan Kolarz
                13.40–13.50Częstość występowania wieloautoimmunogenności (polyautoimmunity) u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i jej wpływ na stopień uszkodzenia narządowego
                Agata Matusiewicz
                13.50–14.00Uromodulina w surowicy i NGAL w moczu — jako markery wczesnego uszkodzenia nerek i aktywności choroby w toczniu rumieniowatym układowym
                Piotr Dąbrowski
                14.00–14.10Częstość występowania chłoniaków w przebiegu pierwotnego zespołu sjögrena w populacji dolnośląskiej
                Agata Sebastian
                14.10–14.20Zależności pomiędzy hematologicznymi parametrami stanu zapalnego oraz klinicznymi, laboratoryjnymi i utrasonograficznymi wskaźnikami aktywności choroby u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
                Robert Zwolak
                14.20–14.30Charakterystyka obrazu klinicznego chorób tkanki łącznej u pacjentek z obecnymi przeciwciałami anty-SSA, których dzieci mają stwierdzony wrodzony blok serca
                Małgorzata Gryka-Marton
                14.30–15.20
                Sesja plakatowa — hall plakatowy

                Przewodniczący: Irena  Fiedorowicz-Fabrycy, Irena Zimmermann-Górska, Jacek Pazdur

                 14.30–15.00Lunch
                 15.00–15.20Sesja satelitarna firmy MEDAC. Metotreksat 2019 — co nowego?
                 Jerzy Świerkot
                 15.20–17.40
                 Sesja 12. Diagnostyka obrazowa w chorobach reumatycznych

                 Sesja pod patronatem firmy Abbvie

                  15.20–16.25Część I — USG

                  Przewodniczący: Sławomir Jeka, Małgorzata Serafin-Król

                  15.20–15.30 Ocena unaczynienia tkanek w chorobach zapalnych i niezapalnych — możliwości diagnostyczne badania ultrasonograficznego dzisiaj i dalsze perspektywy
                  Małgorzata Serafin-Król

                  15.30–15.40 Ocena ilościowa aktywności zapalenia w badaniu USG-Doppler
                  Artur Bachta, Piotr Geisler

                  15.40–15.50 Badanie USG tętnic w świetle najnowszych rekomendacji EU-LAR
                  Aleksandra Juszkiewicz

                  15.50–16.00 Ultrasonografia stawów przedniej powierzchni klatki piersiowej
                  Jacek Fliciński

                  16.00–16.10 Ultrasonografia w diagnostyce wybranych zmian w obrębie pochewki ścięgna
                  Maciej Lewicki

                  16.10–16.20 Rola badania usg narządu ruchu u osób otyłych ze spondyloartropatią
                  Renata Sokolik

                  16.20–16.25 Dyskusja

                  16.25–16.40Przerwa na kawę
                  16.40–17.05Część II — MRI

                  Przewodniczący: Wadim Wojciechowski

                  16.40–16.50 Podawać kontrast albo nie podawać w badaniu MR stawów? Oto jest pytanie!
                  Wadim Wojciechowski

                  16.50–17.00 MRI w grze o tron metod obrazowania w reumatologii
                  Rafał Wojciechowski

                  17.00–17.05 Dyskusja

                  17.05–17.40Część III — Kapilaroskopia

                  Przewodniczący: Anna Kuryliszyn-Moskal, Ewa Wielosz

                  17.05–17.20 Badanie kapilaroskopowe nową perspektywą w diagnostyce chorób reumatycznych
                  Anna Kuryliszyn-Moskal

                  17.20–17.35 Przydatność kapilaroskopii w chorobach "spektrum" twardziny — przegląd piśmiennictwa
                  Ewa Wielosz

                  17.35–17.40 Dyskusja

                  17.40–17.45Zakończenie konferencji
                  Marek Brzosko, Sławomir Jeka, Włodzimierz Samborski
                  Piątek, 20 września 2019 roku
                  09.00–09.50
                  Sesja 1. Reumatoidalne zapalenie stawów
                  Przewodniczący: Marek Brzosko, Sławomir Jeka, Włodzimierz Samborski
                   09.00–09.15
                   Postępowanie przedoperacyjne u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych immunosupresyjnie
                   Marek Brzosko
                   09.15–09.30
                   Optymalizacja leczenia biologicznego w RZS zgodnie z treścią Programu Lekowego
                   Sławomir Jeka
                   09.30–09.45
                   Pacjent z MIZS kończy 18 lat — czy można rozpoznać RZS?
                   Violetta Opoka-Winiarska
                   09.45–09.50
                   Dyskusja
                   09.50–10.40
                   Sesja 2. Spondyloartropatie zapalne
                   Przewodniczący: Mariusz Korkosz, Violetta Opoka-Winiarska, Piotr Wiland
                    09.50–10.05
                    Zmniejszenie dawki lub zwiększenie odstępu w podawaniu leków biologicznych u chorych na zapalne spondyloartropatie
                    Piotr Wiland
                    10.05–10.20
                    Łuszczycowe zapalenie stawów — czy można uwolnić pacjenta od niesprawności
                    Włodzimierz Samborski
                    10.20–10.35
                    Czy możliwe jest wykorzystanie badań genetycznych w rozpoznawaniu, prognozowaniu przebiegu i odpowiedzi na leczenie w osiowej spondyloartropatii
                    Mariusz Korkosz
                    10.35–10.40
                    Dyskusja
                    10.40–11.00
                    Przerwa na kawę
                    11.00–12.10
                    Ceremonia Otwarcia Krajowych Spotkań Reumatologicznych
                     11.00–11.10
                     Przywitanie zaproszonych gości i uczestników
                     11.10–11.15
                     Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
                     11.15–11.20
                     Wystąpienie Prezesa i Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
                     11.20–11.40
                     Wystąpienia Zaproszonych Gości
                     11.40–11.50
                     Wręczenie dyplomów za najlepiej zdany Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie reumatologii
                     11.50–12.10
                     Wykład inauguracyjny. Zmieniające się oblicza reumatologii
                     Eugeniusz Kucharz
                     12.10–12.15
                     Przerwa
                     12.15–13.20
                     Sesja 3. Toczeń rumieniowaty układowy i inne wybrane układowe choroby tkanki łącznej
                     Przewodniczący: Otylia Kowal-Bielecka, Maria Majdan, Lidia Rutkowska-Sak
                      12.15–12.30
                      Ukierunkowane narządowo zalecenia postępowania w toczniu rumieniowatym układowym — aktualizacja EULAR 2019
                      Maria Majdan
                      12.30–12.45
                      Postępy w leczeniu twardziny układowej

                      Grant firmy Boehringer Ingelheim


                      Otylia Kowal-Bielecka
                      12.45–13.00
                      Zespół Stilla na podstawie własnych obserwacji
                      Małgorzata Wisłowska
                      13.00–13.15
                      Glikokortykosteroidy w leczeniu układowych chorób tkanki łącznej
                      Maria Rell-Bakalarska
                      13.15–13.20
                      Dyskusja
                      13.20–14.00
                      Lunch
                      14.00–14.50
                      Sesja satelitarna firmy Roche. Jak lek RoActemra zmienił leczenie chorób autoimmunologicznych w ciągu 10 lat?

                      Przeszłość „10 lat doświadczeń”
                      Sławomir Jeka 

                      Teraźniejszość „Czy po 10 latach wiemy już wszystko?”
                      Mariusz Korkosz

                      Przyszłość „Odpowiedni lek, odpowiedni pacjent, odpowiedni czas — spersonalizowana terapia w RZS
                      Przemysław Kotyla

                      Podsumowanie i zamknięcie sesji
                      Marek Brzosko

                       14.50–16.10
                       Sesja 4. Choroba zwyrodnieniowa stawów
                       Przewodniczący: Eugeniusz Kucharz, Bożena Targońska-Stępniak, Małgorzata Wisłowska
                        14.50–15.05
                        Optymalizacja leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów — czy jest możliwa?
                        Piotr Ligocki
                        15.05–15.20
                        Przegląd aktualnych zaleceń leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów
                        Bożena Targońska-Stępniak
                        15.20–15.35
                        Leczenie dostawowe choroby zwyrodnieniowej stawów
                        Wojciech Romanowski
                        15.35–15.50
                        Skuteczność kliniczna krystalicznego siarczanu glukozaminy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego — najnowsze doniesienia
                        Eugeniusz Kucharz
                        15.50–16.05
                        Nowa opcja terapeutyczna w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
                        Włodzimierz Samborski
                        16.05–16.10
                        Dyskusja
                        16.10–16.40
                        Sesja satelitarna firmy Novartis. Blokada IL-17 — jako mechanizm przywrócenia sprawności pacjentom z PSA oraz z AS
                        Przewodniczący: Mariusz Korkosz
                         16.10–16.20
                         HOT NEWs: Cosentyx w leczeniu osiowej postaci ŁZS — wyniki badania MAXIMISE
                         Sławomir Jeka
                         16.20–16.30
                         Praktyka kliniczna a wyniki badań naukowych — czy możemy pacjenta z ŁZS uwolnić od głównych objawów choroby?
                         Bogdan Batko
                         16.30–16.40
                         Sprawność pacjenta z ZZSK — jak osiągnąć dziś i utrzymać jutro? — doświadczenia kliniczne z lekiem Cosentyx
                         Jerzy Świerkot
                         16.40–17.05
                         Przerwa na kawę
                         17.05–17.40
                         Sesja 5. Reumatyzm tkanek miękkich
                         Przewodniczący: Anna Kuryliszyn-Moskal, Włodzimierz Samborski
                          17.05–17.20
                          Zastosowanie termoterapii w chorobach układu ruchu
                          Włodzimierz Samborski
                          17.20–17.35
                          Reumatyzm tkanek miękkich — wybrane problemy terapeutyczne
                          Piotr Kalmus
                          17.35–17.40
                          Dyskusja
                          17.40–18.00
                          Sesja satelitarna firmy Teva. Druga strona MEDALu czy renesans koksybów?
                          Przemysław Kotyla
                          18.00–18.50
                          Sesja 6. Zapalenia stawów w przebiegu chorób infekcyjnych
                          Przewodniczący: Brygida Kwiatkowska, Hanna Przepiera-Będzak, Zbigniew Zdrojewski
                           18.00–18.15
                           Zapalenie stawów w przebiegu boreliozy
                           Zbigniew Zdrojewski
                           18.15–18.30
                           Kwalifikacja do leczenia immunosupresyjnego i terapii innowacyjnych chorych z infekcją HCV i HBS oraz z chorobami limfoproliferacyjnymi
                           Brygida Kwiatkowska
                           18.30–18.45
                           Zapalenia stawów w przebiegu zakażenia HIV
                           Hanna Przepiera-Będzak
                           18.45–18.50
                           Dyskusja
                           Sobota, 21 września 2019 roku
                           09.00–09.35
                           Sesja 7. Standardy i rekomendacje diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych u dzieci
                           Przewodniczący: Elżbieta Smolewska, Zbigniew Żuber
                            09.00–09.15
                            Rekomendacje ACR 2019 leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
                            Elżbieta Smolewska
                            09.15–09.30
                            Powikłania MIZS problem na całe życie
                            Zbigniew Żuber
                            09.30–09.35
                            Dyskusja
                            09.35–10.05
                            Sesja satelitarna firmy MSD. Nowe doniesienia, powracające problemy i propozycje postepowania w reumatologii

                            09.35–09.50 Współczesne metody służące porównaniu skuteczności leczenia biologicznego w ŁZS
                            Marek Brzosko

                            09.50–10.05 Spondyloartropatie i powszechnie występujące objawy pozastawowe w codziennej praktyce klinicznej — propozycja postępowania
                            Sławomir Jeka

                             10.05–10.55
                             Sesja 8. Krystalopatie
                             Przewodniczący: Przemysław Kotyla, Jerzy Świerkot
                              10.05–10.20
                              Dna moczanowa — nowe oblicze starej choroby
                              Przemysław Kotyla
                              10.20–10.35
                              Diagnostyka i leczenie dny rzekomej (chondrokalcynozy)
                              Anna Kotulska–Kucharz
                              10.35–10.50
                              Wykład sponsorowany firmy KRKA. Dna moczanowa — nowoczesna strategia leczenia ukierunkowana na cel
                              Ewa Stanisławska-Biernat
                              10.50–10.55
                              Dyskusja
                              10.55–11.05
                              Przerwa na kawę
                              11.05–11.55
                              Sesja 9. Zespoły paranowotworowe w reumatologii
                              Przewodniczący: Piotr Głuszko, Marzena Olesińska
                               11.05–11.20
                               Zespoły paranowotworowe w materiale Kliniki Reumatologii NIGRR
                               Piotr Głuszko, Krzysztof Bonek
                               11.20–11.35
                               Paranowotworowe zespoły reumatyczne
                               Marzena Olesińska
                               11.35–11.50
                               Zespoły paraneoplazmatyczne — czy naprawdę sprawiają trudności diagnostyczne
                               Jerzy Świerkot
                               11.50–11.55
                               Dyskusja
                               11.55–12.15
                               Sesja satelitarna firmy UCB. Leczenie Certolizumabem Pegol chorób zapalnych stawów z uwzględnieniem wybranych sytuacji klinicznych u kobiet w okresie rozrodczym
                               Maria Majdan
                               12.15–13.30
                               Sesja 10. Leki biopodobne i terapie innowacyjne w reumatologii
                               Przewodniczący: Marek Brzosko, Sławomir Jeka, Włodzimierz Samborski
                                12.15–12.45
                                Sesja satelitarna firmy Pfizer. Jak innowacja zmienia praktykę kliniczną w leczeniu RZS

                                Zmiany w programie lekowym B.33, leczenie RZS
                                Marcin Stajszczyk

                                Wybór optymalnej sekwencji leczenia pacjentów z RZS — doświadczenia własne
                                Bogdan Batko

                                12.45–13.15
                                Sesja satelitarna firmy Sandoz. Dobór leku anty-TNF u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Wytyczne i praktyka
                                Jerzy Świerkot
                                13.15–13.30
                                Sesja satelitarna firmy Eli Lilly. Olumiant w programie lekowym
                                Sławomir Jeka
                                13.30–14.30
                                Sesja 11. Prezentacja doniesień naukowych
                                Przewodniczący: Stanisław Sierakowski, Eugeniusz Kucharz
                                 13.30–13.40
                                 Metylacja promotora genu deiminazy peptydyloargininowej typ-4: bardzo wczesny regulator aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów
                                 Bogdan Kolarz
                                 13.40–13.50
                                 Częstość występowania wieloautoimmunogenności (polyautoimmunity) u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i jej wpływ na stopień uszkodzenia narządowego
                                 Agata Matusiewicz
                                 13.50–14.00
                                 Uromodulina w surowicy i NGAL w moczu — jako markery wczesnego uszkodzenia nerek i aktywności choroby w toczniu rumieniowatym układowym
                                 Piotr Dąbrowski
                                 14.00–14.10
                                 Częstość występowania chłoniaków w przebiegu pierwotnego zespołu sjögrena w populacji dolnośląskiej
                                 Agata Sebastian
                                 14.10–14.20
                                 Zależności pomiędzy hematologicznymi parametrami stanu zapalnego oraz klinicznymi, laboratoryjnymi i utrasonograficznymi wskaźnikami aktywności choroby u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
                                 Robert Zwolak
                                 14.20–14.30
                                 Charakterystyka obrazu klinicznego chorób tkanki łącznej u pacjentek z obecnymi przeciwciałami anty-SSA, których dzieci mają stwierdzony wrodzony blok serca
                                 Małgorzata Gryka-Marton
                                 14.30–15.20
                                 Sesja plakatowa — hall plakatowy

                                 Przewodniczący: Irena  Fiedorowicz-Fabrycy, Irena Zimmermann-Górska, Jacek Pazdur

                                  14.30–15.00
                                  Lunch
                                  15.00–15.20
                                  Sesja satelitarna firmy MEDAC. Metotreksat 2019 — co nowego?
                                  Jerzy Świerkot
                                  15.20–17.40
                                  Sesja 12. Diagnostyka obrazowa w chorobach reumatycznych

                                  Sesja pod patronatem firmy Abbvie

                                   15.20–16.25
                                   Część I — USG

                                   Przewodniczący: Sławomir Jeka, Małgorzata Serafin-Król

                                   15.20–15.30 Ocena unaczynienia tkanek w chorobach zapalnych i niezapalnych — możliwości diagnostyczne badania ultrasonograficznego dzisiaj i dalsze perspektywy
                                   Małgorzata Serafin-Król

                                   15.30–15.40 Ocena ilościowa aktywności zapalenia w badaniu USG-Doppler
                                   Artur Bachta, Piotr Geisler

                                   15.40–15.50 Badanie USG tętnic w świetle najnowszych rekomendacji EU-LAR
                                   Aleksandra Juszkiewicz

                                   15.50–16.00 Ultrasonografia stawów przedniej powierzchni klatki piersiowej
                                   Jacek Fliciński

                                   16.00–16.10 Ultrasonografia w diagnostyce wybranych zmian w obrębie pochewki ścięgna
                                   Maciej Lewicki

                                   16.10–16.20 Rola badania usg narządu ruchu u osób otyłych ze spondyloartropatią
                                   Renata Sokolik

                                   16.20–16.25 Dyskusja

                                   16.25–16.40
                                   Przerwa na kawę
                                   16.40–17.05
                                   Część II — MRI

                                   Przewodniczący: Wadim Wojciechowski

                                   16.40–16.50 Podawać kontrast albo nie podawać w badaniu MR stawów? Oto jest pytanie!
                                   Wadim Wojciechowski

                                   16.50–17.00 MRI w grze o tron metod obrazowania w reumatologii
                                   Rafał Wojciechowski

                                   17.00–17.05 Dyskusja

                                   17.05–17.40
                                   Część III — Kapilaroskopia

                                   Przewodniczący: Anna Kuryliszyn-Moskal, Ewa Wielosz

                                   17.05–17.20 Badanie kapilaroskopowe nową perspektywą w diagnostyce chorób reumatycznych
                                   Anna Kuryliszyn-Moskal

                                   17.20–17.35 Przydatność kapilaroskopii w chorobach "spektrum" twardziny — przegląd piśmiennictwa
                                   Ewa Wielosz

                                   17.35–17.40 Dyskusja

                                   17.40–17.45
                                   Zakończenie konferencji
                                   Marek Brzosko, Sławomir Jeka, Włodzimierz Samborski

                                   Biuro organizacyjne:

                                   Patronat medialny:

                                   Partner:

                                   Via Medica
                                   Via Medica

                                   Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                                   Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl